[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Kaple sv. Jana Sarkandra [ Kaple ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 2499

Kaple sv. Jana Sarkandra

ul. Na hradě, parc.č. 655/2

Volně stojící centrální novobarokní kaple oválné dispozice s kruhovým závěrem. Dispoziční schéma založené na klasické trojici sdružených prostorů: čtverhraná předsíň, elipticky utvářená modlitebna a kruhový presbytář. V ose štítového průčelí kamenný portál s plastickou figurální výzdobou, rámovaný sloupy s kompozitními hlavicemi. Boční fasády lodi prolamuje půlkruhem zakončená okenní osa s plastickou reliéfní výzdobou. V ose fasády presbytáře prolomené dvěma okenními osami s půlkruhovým ukončením je nika se sochou bl. Jana Sarkandra. Nad schodištěm k Mahlerově uličce je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Střecha kaple je završena sanktusníkovou vížkou. Sochařská výzdoba je soustředěna na kopuli nad modlitebnou. Nad zvlněnými konvexními a konkávními křivkami dominují čtyřem nárožím výrazně modelované figurální skupiny, tvořené vždy trojicí - vztyčenou postavou světce a dvou sousedních postav. Vedle sv. Hedviky je zde sv. Pavlína, sv. Ignác a sv. Klement M. Hofbauer. Na průčelí jsou doboví protagonisté a donátoři stavby: v klenáku okna modlitebny nad ulicí Na hradbě poprsí modlícího se arcibiskupa Františka Sal. Bauera, nad Mahlerovou ulicí poprsí preláta Ignáce Panáka a kousek dál vpravo poprsí projektanta , pražského architekta Eduarda Sochora (1862-1941), kterého lze považovat i za autora sichařské výzdoby.
K výstavbě kaple došlo v letech 1909 - 1910, vysvěcena byla po dokončení sochařské výzdoby v květnu 1912.
V letech 1994 - 1995 proběhla její celková rekonstrukce v souvislosti se svatořečením Jana Sarkandra.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 06.01.2005 v 15:13 hodinCopyright 1998-2023 © Luděk Šorm