[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Kaple Panny Marie [ Kaple ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1758/1

Kaple Panny Marie

parc.č. 56

Volně stojící kaple na obdélném půdorysu s půlkruhovým závěrem, krytá sedlovou střechou. Na hřebeni střechy polygonální zvonička s lucernou a makovicí. Boky lodi konkávně probrány. V ose západního průčelí sakristie obdélného půdorysu se sedlovou střechou. Ve štítu kruhový otvor, po stranách úzká okénka s půlkruhovými záklenky. V ose východního průčelí kamenný portál se šambránou s uchy a kapkami, se segmentovým záklenkem a klenákem. Nad ním okno v šambráně s půlkruhovým záklenkem s podokenní římsou. V nároží svazčité pilastry, jejichž hlavice prorůstají do profilované hlavní římsy, která se nad oknem segmentově zvedá, kryta prejzy. Na ní atika s nárožními svazčitými pilastry a bočními křídly, na nichž jsou umístěny vázy. Na atiku nasedá volutový štít s výklenkem kasulového tvaru a vrcholí nástavcem konkávně a konvexně zvlněným. Střed průčelí je konvexně vypjatý. Celá fasáda je členěna lisenovými rámy, v boční fasádě po jednom okně s půlkruhovým záklenkem. Kaple postaveny v roce 1773.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 21.04.2004 v 11:34 hodinCopyright 1998-2023 © Luděk Šorm