[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

1.4. Studium dějin hudby

Studium dějin hudby na našich školách sleduje oblast tzv. hudby artificiální (nepřesně nazývané vážné, či dokonce klasické, klasiky). Ke komplexnějšímu pohledu však nutné studovat i oblasti hudby lidové (hudební folkloristika) a tzv. nonartificiální, která dnes zahrnuje obrovskou a těžko systematizovatelnou škálu žánrů od intelektuálně nejjednodušších (nejrůznější typy tzv. hudby populární či zábavné) až po nejnáročnější (novodobé podoby jazzu, rocku i kompozic, z nichž řada může asimilovat i s hudbou artificiální, viz odd. 6.2.4.5.).
Neoddělitelnou součástí studia dějin hudby je stálá pozornost vývoji vztahu člověka k hudbě a umění v určitých obdobích historie a naopak různých forem působení umění na život jednotlivce a společnosti v minulosti a dnes (význam studia dějin estetiky a pozornost dalším druhům umění).
1.4.1. Hlavní oblasti studia dějin hudby
Vzájemně se prolínají:
 • Hudební kultura a život dotyčných období ( v kontextu s všeobecnými dějinami a dalšími druhy umění)
 • Hudební tvorba (hudební řeč, skladatelské styly, hudební formy, druhy, životopisy hudebních osobností, hodnocení jejich tvorby)
 • Vývoj notového písma
 • Vývoj hudebních nástrojů, vývoj instrumentace
 • Vývoj hudební vědy (teorie, estetiky a dalších disciplin)
1.4.2 Druhy literatury k studiu dějin hudby
 • Přehledné dějiny hudby (základní příručky shrnující celou šíři problematiky, učebnice, skripta)
 • Monografie (zpracovávající dílčí problematiku, například život a dílo jedné osobnosti)
 • Články v hudebních časopisech
 • Výkladové texty (například rozbory skladeb ve speciálních knihách a příručkách, v koncertních programech, tiskových přílohách zvukových nosičů apod.)
 • Dějiny hudby v obrazech a notových ukázkách
 • Beletrie (například romány o hudebních osobnostech a událostech, snaha o vystihnutí atmosféry doby, ne o faktografickou přesnost, někdy však zavádějící idealizace)
Ke studiu dějin hudby nezbytně patří zvukové ukázky konkrétních skladeb.Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm