[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Přehled vybrané literatury

Seznam pramenů a literatury:
Bachtík Josef XIX.století v hudbě Praha 1970
Bek Josef Hudební neoklasicismus Praha 1982
Bek Josef Světová hudba dvacátého století Praha 1968
Bukhofzer Manfred F. Hudba v období baroka Bratislava 1986
Černušák Gracián Dějiny hudby I.díl Brno 1930, II. 1931
Černý Jaromír Vícehlas-vznik, nejstarší období Praha 1980, Skripta FF Ku
P.Dominicus Johann Kleine Choralschule Regensburg 1932
P.Dominicus Johann Wort und Ton im Choral Leipzig 1953
Einstein Alfred Hudba v období romantismu Bratislava 1989
Havlík Jaromír Česká symfonie 1945-1980 Praha 1989
Hildesheimer Wolfgang Mozart Bratislava 1989
Jarociński Stefan Debussy Bratislava 1989
Kohoutek Ctirad Hudební kompozice Praha 1989
Kolektiv Československá vlastivěda, IX. Umění, 3. hudba Praha 1971
Kolektiv Čeští koncertní umělci, Instrumentalisté Praha 1985
Kolektiv Čeští skladatelé současnosti Praha
Kolektiv Dějiny české hudební kultury 1890-1945 Praha 1972, 1981
Kolektiv Dějiny zemí koruny české Praha 1992
Kolektiv Malá československá encyklopedie, 6 sv. Praha 1984-87
Kouba Jan ABC hudebních slohů Praha 1988
Pacit Jaromír Slovník světových skladatelů Praha 1972
Pečman Rudolf G.F.Hándel Praha 1985
Podešva Jaromír Současná hudba na Západě Praha 1963
Slavický Milan Inovační impulsy v české hudbě uplynulého čtvrtstoletí, Hudební rozhledy Roč.1990, číslo 1
Smolka Jaroslav Hudba českého baroka, skripta AMU Praha 1989
Smolka Jaroslav a kol. Malá encyklopedie hudby Praha 1983
Šafařík Jiří Dějiny hudby, skripta konzervatoře Kroměříž 1983
Štědroň Miloš Claudio Monteverdi Praha 1985
Teichman Josef Ludwig van Beethoven Praha 1968
Wórner Karl H Geschichte der Musik Góttingen 1975
Zenkl Luděk ABC hudební nauky Praha 1992
Zenkl Luděk ABC hudebních forem Praha 1984
Poznámky z vlastních studií.Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm