[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Něco málo z historie obce Jeřmanice

Založení obce a první zmínky o obci se vztahují k roku 1543. Panstvo zdejších pozemků, statků a obcí ze svijan, Dubu a Frýdštejna najalo lokátora z Německa jménem Herman (lokátor byla osoba, která jménem panstva vybírala lokality ke stavbě cest, silnic, osad, rybníků a vesnic).
Úsek vybraný k budování nové vsi připadl na malé údolí mezi Hodkovicemi a Rychnovem, kde se vléval malý potok do říčky Mohelky. Jméno potoka Baierbach ( Bajerský potok ) asi pochází od usedlíka Baiera, který se usídlil na Javorníku u pramene.
Najmutí dělníci: ze dvou třetin Češi a jedna třetina Němci - začalo vypalování lesů a zúrodňování půdy, v roce 1543 až 1544 bylo v obci postaveno 18 baráků. Plán obce, to znamená baráky, pole, lesy a cesty se nachází v kronice obce. První kronika o obci je z roku 1556 a je uložena v archivu v Praze.
V pozdějším období se postavila silnice od soutoku Mohelky a Javornického potoka přes Minkovice až do Liberce, za její užívání se platilo. Obyvatelé obce se živili převážně zemědělstvím.
Od roku 1600 do roku 1750 nejsou žádné záznamy, jen že české obyvatelstvo odcházelo a německé přibývalo. Stavba císařské silnice z Turnova do Liberce se datuje k roku 1825, stavba znamenala práci pro hodně pracujících. V roce 1827 se již používá název obce Hermannsthal.

Náboženství: V roce 1755 zde byla kaple a v roce 1787 byla zvětšena na farní kostel.
Nynější kostel sv. Anny je z roku 1812.
Fara byla postavena roku 1786.

Školství: Asi v roce 1730 byla povolena první škola, ovšem jen o jedné třídě.
První škola byla postavena naproti kostelu, nová velká škola byla postavena roku 1876.

Počet školních dětí:

rok 1876 - 214 dětí (včetně Milířských)
rok 1885 - 205 dětí
rok 1895 - 152 dětí
rok 1905 - 137 dětí
rok 1915 - 97 dětí
rok 1926 - 50 dětí
rok 1927 - 56 dětí
rok 1928 - 71 dětí
V roce 1937 byla otevřena 1. třída české školy.

Obyvatelstvo:

rok 1850 - 2215 obyvatel
rok 1869 - 1794 obyvatel
rok 1900 - 1336 obyvatel
rok 1921 - 988 obyvatel
rok 1970 - 394 obyvatel

Roku 1930 bylo sčítání lidu, dobytka a ovocných stromů. Bylo sečteno 252 baráků, 1112 obyvatel, z toho 135 zemědělských živnostníků, 103 osob vlastnilo živnostenský list.

Dobytek: koně 36 kusů, krávy, jalovice, býci, voli 349 ks, prasat 33 ks, slepic 839 ks.

Ovocné stromy: jabloně 1206 ks, hrušky 434 ks, třešně 167 ks, višně 132 ks, švestky 313 ks.

Založení hasičského sboru: 1871

Stavba železnice Pardubice - Liberec: v letech 1856 -1859.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 02.11.2004 v 14:06 hodinCopyright 1998-2021 © Luděk Šorm