[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

NOUZOVÝ STAV PRODLOUŽEN DO KONCE MĚSÍCE SRPNA

PLZEŇ - První polovina dnešního zasedání Krajského krizového štábu byla rozšířena o účast přednostů okresních úřadů a primátora města Plzně, kteří byli seznámeni s výsledky včerejšího jednání hejtmana PK MUDr. Petra Zimmermanna na Ústředním krizovém štábu v Praze. Hejtman PK se na tomto zasedání, kterého se zúčastnil i premiér české vlády, setkal s představiteli ostatních krajů ČR postižených povodněmi.
Hejtman na dnešním jednání Krajského krizového štábu přednesl nutnost zkoordinovat činnost jednotlivých složek v rámci kraje do konce nouzového stavu, kdy platí jiné právní prostředí, které umožňuje mimořádná opatření. Stav nouze bude podle informací premiéra ČR vládou prodloužen maximálně do 31. srpna 2002. Hlavním důvodem tohoto prodloužení je nutnost zajištění asanačních prací a hygienické zabezpečení postiženého území. Z toho mj. vyplývá, že termín k vyčíslení škod se posouvá na 7. září.
Ústřední krizový štáb tak bude i následujících 14 dní hlavním komunikačním uzlem, přes který by měly postupovat veškeré informace. Hejtmani jednotlivých postižených krajů byli na jednání v Praze požádáni o průběžném zajišťování celkového přehledu dění v regionu. Ústřední krizový štáb prostřednictvím krajů také přijímá a sumarizuje veškeré požadavky k zajištění stabilizovaného stavu. Pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji byla zřízena zvláštní pracovní skupina v čele s předsedou Správy státních hmotných rezerv.
V Praze na jednání Ústředního krizového štábu se dále projednávaly možnosti, kam se obracet pro finanční pomoc od státu. Pro bezprostřední řešení provozní problematiky k zajišťování odklízecích prací vláda uvolní 300 miliónů pro všechny postižené kraje a 50 miliónů pro postižené obce v ČR. Prostřednictvím přednostů okresních úřadů budou informováni starostové postižených obcí o nutnosti okamžitého provedení nezbytných prací k obnovení běžného života. Financování těchto objednaných prací za běžnou cenu bude dořešeno.
Nejen podmínky a formuláře nutné k podání žádosti např. o příspěvek na bydlení pro vlastníky a uživatele bytu nenávratně zničené povodní naleznete na internetové adrese www.infopovodne.cz. Tento server provozuje Úřad pro veřejné informační systémy a obsahuje oficiální informace ústředních orgánů státní správy vydaných v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uzavřelo dohodu s Komorou autorizovaných inženýrů ve stavebnictví o tom, že první posouzení statiky stavby provede příslušný odborník bez nároku na finanční odměnu. Dohoda platí do konce nouzového stavu.
Ministerstvo dopravy a spojů se ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv zavázalo ke stavbě mostních provizóriích bezplatně do konce nouzového stavu. Armáda je schopna postavit v ČR dvě provizorní mostní konstrukce denně. Plzeňský kraj se tak v nejbližší době po shromáždění všech požadavků z jednotlivých okresů obrátí na ministerstvo se žádostí o zajištění konkrétního počtu těchto konstrukcí. Okresní úřady byly také požádány o pravidelné hlášení změn jízdních dopravních řádů (kromě MHD). Také tyto změny by prostřednictvím kraje byly podstoupeny Ústřednímu krizovému štábu.

Tisková zpráva KÚ Plzeňského kraje

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 21.08.2002Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm